Online programma's voor persoonlijke groei en organisatieontwikkeling

NIEUWS 25 JANUARI 2017
KLANT PHAROS
Share to Twitter Share to Facebook Share to Google+ Share to Linkedin

In gesprek over leven en dood

De gemiddelde leeftijd van niet-westerse migranten in Nederland stijgt en daarmee komt ook voor hen palliatieve zorg in beeld. Culturele en religieuze opvattingen over ziekte en sterven spelen in deze fase voor iedereen een belangrijke rol. Migranten hebben aangegeven dat zij meer informatie over palliatieve zorg en de ondersteuningsmogelijkheden willen ontvangen. Tevens willen ze de communicatie met de zorgverlener over de diagnose en prognose verbeteren zodat hun positie en regie in het zorgproces kan versterken.
 

Pharos - het expertisecentrum dat ondersteuning verleent bij het verbeteren van de (gezondheids)zorg voor laaggeletterden en migranten – heeft aan Creapolis gevraagd om een aantal video’s te ontwikkelen ter informatie over hoe de zorg er in de laatste levensfase uit kan zien en om mensen te stimuleren om het gesprek over diagnose en prognose met de zorgverlener(s) op tijd en goed uit te voeren.

De video’s zijn bedoeld voor Chinese en Antilliaanse migranten.