Online programma's voor persoonlijke groei en organisatieontwikkeling

NIEUWS 01 JANUARI 2024
Share to Twitter Share to Facebook Share to Google+ Share to Linkedin

Gemeente Roermond start integriteitstraject met ‘Zeggut’

Integer gedrag op de werkvloer is essentieel voor het bevorderen van vertrouwen, productiviteit en een positieve werkcultuur. 'Zeggut' meet de integriteitstemperatuur op de werkvloer van organisaties.

 

Zeggut brengt anoniem in kaart:

 

• wat mensen over het algemeen als goed en fout gedrag beschouwen (het morele kompas);

• of mensen denken dat hun collega's en leidinggevenden zich conform dit morele kompas gedragen (in de praktijk);

• of mensen denken dat ze er zelf in slagen zich te gedragen volgens dit morele kompas (de spiegel);

• welke interventie(s) men het meest geschikt acht om de organisatie en haar mensen naar een hoger niveau van integriteit te brengen (de oplossing).

 

Met de resultaten van een 'Zeggut'-meting kan gericht aan (gedrags)verandering worden gewerkt.

 

Bekijk de website van Zeggut

Bekijk welke organisaties Zeggut al (gaan) gebruiken.