Online programma's voor persoonlijke groei en organisatieontwikkeling

NIEUWS 01 FEBRUARI 2023
Share to Twitter Share to Facebook Share to Google+ Share to Linkedin

‘Zeggut’ ontrafelt grens- overschrijdend gedrag op de werkvloer

“Seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld passen niet in een veilige samenleving waarin we op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan.” Dat schreven minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2022 in een brief aan de Tweede Kamer. In deze context ontwikkelde Creapolis ‘Zeggut’: een gedrags-assessment dat de integriteitstemperatuur op de werkvloer van organisaties meet.

 

Zeggut brengt anoniem in kaart:

 

• wat mensen over het algemeen als goed en fout gedrag beschouwen (het morele kompas);

• of mensen denken dat hun collega's en leidinggevenden zich conform dit morele kompas gedragen (in de praktijk);

• of mensen denken dat ze er zelf in slagen zich te gedragen volgens dit morele kompas (de spiegel);

• welke interventie(s) men het meest geschikt acht om de organisatie en haar mensen naar een hoger niveau van integriteit te brengen (de oplossing).

 

Met de resultaten van een 'Zeggut'-meting kan gericht aan (gedrags)verandering worden gewerkt.

 

Bekijk de website van Zeggut