Online tools, training en media voor persoonlijke groei en organisatieontwikkeling

Vluchtweg 5

SITUATIE

Het COa (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) wilden Vmbo- en Havo-leerlingen zien te interesseren voor asielzoeker. Ze hoopten hierdoor meer begrip te kweken voor hun situatie. 

interventie
Creapolis ontwikkelde Vluchtweg 5, een online versie van Big Brother in een asielzoekerscentrum. Drie jaar lang is er aandacht geweest op vele middelbare scholen voor dit lespakket.