Online applicaties voor persoonlijke groei en organisatieontwikkeling

Share to Twitter Share to Facebook Share to Google+ Share to Linkedin

Webdesign

raakvlak of scheidslijn

Het woord interface heeft een interessante, dubbele betekenis. Het betekent zowel ‘scheidslijn’ als ‘raakvlak’.

 

Voor zover de term gebruikt wordt binnen webdesign duidt men ‘interface’ grofweg aan als de 'ordening van visuele en functionele elementen op een beeldscherm'. Hierbij bepalen de visuele elementen de look (of vormgeving) van een programma; en de interactieve stijl bepaalt de feel (of gebruiksvriendelijkheid) van het programma.

De interface dient de gebruiker te ‘verbinden’ met de inhoud van het programma. Een goede interface doet dit ook en vormt aldus een raakvlak. Een slechte interface doet dit niet, en vormt een scheidslijn.

Onze webdesigners zijn zich hier ten volle van bewust en zijn altijd op zoek naar de raakvlakken.