Online tools, training en media voor persoonlijke groei en organisatieontwikkeling

Grensgevallen

Situatie Stel, je krijgt de kans om asielaanvragen te beoordelen. Zou je iedereen toelaten? ‘Grensgevallen’ stelt je op de proef. Bedenk wel goed dat er levens van af kunnen hangen.

Interventie
Grensgevallen is bedoeld om 'de burger' inzicht te geven in de compexiteit van een asielaanvraag. Tijdens de behandeling van de verschillende aanvragen heb je dan ook de beschikking over wetten, verdragen en andere belangrijke teksten. Terwijl je bezig bent met de verschillende asielaanvragen, wordt je getest op je kennis van de verschillende landen.