Online programma's voor persoonlijke groei en organisatieontwikkeling

Share to Twitter Share to Facebook Share to Google+ Share to Linkedin

Overheid

Ministeries, provincies, gemeentes e.d.

De overheid is aan het veranderen. Decentralisatie, kostenreductie en servicegerichtheid vragen om een wendbare, adequate overheidsorganisatie.

Creapolis adviseert en ondersteunt overheidsinstellingen met het opzetten van doelmatige en plooibare leer-, trainings- en communicatietrajecten die zowel binnen als buiten hun organisatie worden gebruikt.

Afhankelijk van de ambitie kan dit leiden tot bijvoorbeeld breed-opgezette blended verandertrajecten (zoals de Integriteits-leergang voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken), stand-alone E-Learningmodules voor het leren van sollicitatie-skills (zoals de Online Training Solliciteren van UWV voor werkzoekenden), en alles wat daar tussenzit.