Online programma's voor persoonlijke groei en organisatieontwikkeling

PRODUCT MAART 2006
PRODUCTTYPE E-LEARNING
KLANT MIN. BZK
Share to Twitter Share to Facebook Share to Google+ Share to Linkedin

Integriteitskubus

situatie "Integriteit hoort in de eerste plaats tussen de oren te zitten. We hebben geen supermensen, en iedereen heeft  - of dat nou gaat om degene die bij de gemeentelijke reinigingsdienst werkt, bij een waterschap of op een departement - zo af en toe wel eens zijn twijfels", aldus Johan Remkes, minister van Binnenlandse Zaken en Koninklijksrelaties, in de introductievideo van de Integriteitskubus.
  interventie De Integriteitskubus is een interactief trainingsinstrument om integriteit op een laagdrempelige wijze binnen de organisatie bespreekbaar te maken. Het programma draagt bij aan de bewustwording van de medewerkers over het thema integriteit. Deelnemers aan de trainingssessies worden voorafgaand aan het kijken naar één of meer van de acht dilemma’s die het programma bevat, uitgenodigd om antwoorden te formuleren op vragen als ‘wat zou jíj in dit geval doen’, ‘waarom’ en ‘ondanks wat’? Doel van deze vraagstelling is, het laten nadenken over situaties en een balans vinden tussen de pro’s en contra’s binnen een situatie.